top of page
  • Překlady obecných a odborný textů v jazykových kombinacích angličtina - čeština - nizozemština/holandština

 

  • Expresní překlady do 24 nebo 48 hodin bez příplatku

 

  • Elektronické i papírové korektury již přeložených textů

 

  • Služby nonstop: zaručuji odpověď do 24 hodin včetně víkendu

 

  • Individuální přístup: služby na míru přesně podle přání zákazníka

 

 

Překladatelská profese zahrnuje mnohem více než jen průměrnou znalost dvou jazyků. Mnoho překladů obsahuje specifickou terminologii, často technického charakteru. K zajištění maximální obsahové správnosti překladu spolupracuji s odborníky, s nimiž terminologii konzultuji.

 

Mezi mé zákazníky patří významné české i zahraniční obchodní společnosti, státní úřady, zdravotní instituce a univerzity, nakladatelství, advokátní kanceláře a rovněž soukromé osoby.


 

Specializace:

 

Obecné a odborné texty:

návody a manuály, webové stránky, katalogy, technologické instrukce, technické zprávy, obchodní podmínky, certifikáty a další technické překlady

 

Právní, soudní a obchodní texty:

smlouvy, zákony, vyhlášky, plné moci, obchodní nabídky, účetní závěrky, policejní zprávy, soudní výpovědi, znalecké posudky, vysvědčení, rodné  a oddací listy apod.

 

Umělecké texty:

beletrie, odborná literatura, rozhovory, reportáže a filmové titulky

 

 

bottom of page